Easy2perform
- vi vill göra det enkelt att prestera

Enklare att prestera med smart vägledning i mobilen!

Effektivt stöd för dig som är intresserad av chefs- och ledarrollen, projektledning, försäljning mm.

Genom att ladda ner vår kostnadsfria app till din mobil har du alltid viktiga kom-ihåg, råd och tips tillgängligt.

Genom att registrera dig på webben får du även exklusiv tillgång till nyttiga Q&As, smarta checklistor och användbara mallar – helt gratis!

App store Google Play
phone

Vi vill göra det enkelt att prestera i yrkesrollen


Konkreta råd och tips på hur du skall agera i olika situationer, typiska för din yrkesroll, gör din arbetsvardag lite enklare. Om de också är tillgängliga när du bäst behöver dem, skapar de nytta och värde.

Efter många år i konsultbranschen och som ledare, beslutade vi oss för att skapa ett enkelt och användbart verktyg med innehåll inom de områden vi skaffat oss erfarenhet. Då vi vet att tiden ofta är den begränsande faktorn för de flesta av oss, fokuserade vi på att ta fram en innehållsstruktur som snabbt skall ge en s.k ”quick check” kring vad som är viktigt inom olika områden. Enkla råd och tips, lättillgängliga i mobilen, vägleder och hjälper dig hantera olika utmaningar. Tillsammans med användbara mallar, checklistor och Q&As på en exklusiv webbplats för dig som appanvändare, får du ökade möjligheter att prestera bättre i din yrkesroll. Vi startar med att lansera området Chefsroll & ledarskap för att därefter fylla på med områden som försäljning, projektledning, presentationsteknik etc allteftersom.

Vår önskan är att Easy2perform skall bli ett användbart stöd, alltid tillgängligt när du behöver det!